Prenova grajske površine - evropski projekt

Sodelujemo v evropsken projektu, “Prenova grajske površine”, v sklopu katerega bomo razvili grajsko pivo.

prp eu slo vektor program razvoja podezelja logo logotip 02 | BREWWOOD kraft pivovarna

Vlagatelj

Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost

Partnerji (nazivi partnerjev)

 1. Knjižnica Miklova hiša
 2. Turistično društvo Ribnica
 3. BREWWOOD pivovarna d.o.o.
 4. Občina Ribnica

Glavne aktivnosti

A1: Koordinacija in vodenje projekta
A2: Promocija projekta
A3: Priprava projektne dokumentacije; pridobitev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
A4: Investicijska dela
A4_a: Izvedba tlaka letnega gledališča
A4_b: Izvedba rušenja in gradnja novega portala na zahodnem vhodu v grad, iz smeri Rokodelskega centra
A4_c: Nova predvidena utrjena – nasuta pot
A4_d: Klančina – dostop do letnega gledališča
A5: Gradovi od Turjaka do Kolpe
A6: Druženje v gradu
A7: Glasba v gradu
A8: Grajsko pivo

Cilji operacije

 • izvedena obnovitvena investicijska dela: tlakovano letno gledališče, dvig portala iz smeri Rokodelski center Ribnica, servisna pot in pridobitev klančine,
 • uporaba vseh obnovljenih površin za širšo javnost, predvsem pa za lokalno skupnost in njene inštitucije s svojim kulturnim in turističnim programom,
 • krepiti lokalno identiteto z ozaveščanjem pomena gradu in kulturne dediščine,
 • spodbuditi medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje,
 • vključevaje ranljivih skupin,
 • spodbuditi lokalno skupnost k oživljanju pomembnega prostora z dediščinsko in turistično zanimivimi dogodki.

Pričakovani rezultati operacije

 • tlakovano letno gledališče,
 • dvignjen in obnovljen portal,
 • klančina,
 • servisna pot,
 • tiskan zemljevid,
 • razvito grajsko pivo,
 • prireditev etno glasbena večera,
 • izvedene otroške delavnice,
 • prireditev srednjeveška glasba in ples.

Čas trajanja operacije

16 mesecev

Predviden začetek in zaključek operacije

Začetek: 1. 9. 2020

Zaključek: 31.12.2021

Celotna vrednost projekta

235.045,04 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA PROJEKTA IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA:

79.998,19 EUR

Povezave

Program razvoja podeželja

Spletna stran evropske komisije, namenjena EKSRP

LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe